• Инвестиционно право
• Корпоративно и фирмено-регистрация на фирми и последващо консултиране
• Екологично-/възобновяеми и алтернативни енергийни източници/
• Вещно право /включително земеделски земи и имоти в регулация/
• Дейност в областта на неправителствените организации и трансграничното сътрудничество
• Административно право
• Право на европейския съюз
• Международно частно и публично право